Fundusz Legg Mason Global Corporate Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Global Corporate Bond Fund

Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu. Subfundusz jest portfelem zdywersyfikowanym z inwestycjami przynajmniej 70% swoich Aktywów Niepieniężnych w obligacje firmowe Klasy Inwestycyjnej firm mających siedzibę w dowolnym Kraju OECD, wyrażone w szeregu walutach.

Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych w obligacje władz państwowych (w tym ich agencji) oraz instytucji ponadpaństwowych, w dłużne papiery wartościowe niższej jakości (pod warunkiem ich wyemitowania przez władze państwowe lub firmę mającą siedzibę w Kraju OECD) oraz dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez spółki lub władze państwowe mające siedzibę w Kraju Rynku Rozwijającego się.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 19 grudnia 2003 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Global Corporate Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: