Fundusz Legg Mason Euro Core Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Euro Core Bond Fund

Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone przede wszystkim w Euro. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje władz państwowych i dłużne papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej spółek notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym dowolnego Kraju członkowskiego OECD na terenie Europy.

Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w papiery wartościowe niższej jakości. Subfundusz może również inwestować w emisje władz państwowych lub spółek mających siedzibę lub notowanych na rynku Kraju Rynku Rozwijającego się. Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe o różnym okresie wymagalności. Subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w Euro.

Subfundusz może inwestować do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na instrumenty denominowane w różnych walutach Europejskich (w tym między innymi EUR, GBP, CHF lub SEK) zzależnie od oceny zmian w stopach procentowych i kursach walut przez Dyrektora Inwestycyjnego.

Chociaż Dyrektor Inwestycyjny może dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego instrumentów posiadanych w walutach innych niż Euro poprzez Euro, nie jest zobowiązany do takiego zabezpieczenia.

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 3 października 1988 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Euro Core Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: