Fortis L Fund Real Estate Europe


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Fortis

Fortis L Fund Real Estate Europe

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Nieruchomości Europa inwestuje w instrumenty dłużne europejskich rynków wschodzących, które są emitowane zarówno w walutach wymienialnych jak i lokalnych. Oprócz papierów rządowych i gwarantowanych przez państwo fundusz może również przeznaczyć część swojego portfela na obligacje korporacyjne.

Fundusz jest aktywnie zarządzany w oparciu o podejście top-down. Zarządzający kieruje się głównie wynikami analiz zespołu odpowiedzialnego za analizę papierów dłużnych na rynkach wschodzących dokonanych przy zastosowaniu własnego modelu oceny ryzyka, który sygnalizuje możliwe zmiany w oprocentowaniu obligacji danego państwa. Wybierając poszczególne obligacji na danym rynku zarządzający poszukuje najbardziej atrakcyjnego stosunku zysku do ryzyka. Celem funduszu jest osiągnięcie zysku powyżej założonego benchmarku, przy średnim poziomie ryzyka.

>>> POWRÓT
do listy zagranicznych funduszy Fortis

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Nieruchomości Europa (Fortis L Fund Real Estate Europe)" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: