Fortis L Fund Equity Europe Emerging


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Fortis

Fortis L Fund Equity Europe Emerging

Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Europejskich Rynków Wschodzących inwestuje na europejskich rynkach wschodzących korzystając zarówno z podejścia top-down jak i bottom-up (udział poszczególnych strategii w generowaniu ponadprzeCiętnego zysku: 70% / 30%). Celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu powyżej założonego benchmarku, przy średnim poziomie ryzyka.

Fundusz lokuje środki w spółki notowane na giełdach Europy Środkowowschodniej oraz na wschodzących rynkach śródziemnomorskich. Wybór krajów opiera się na wynikach rygorystycznej analizy podstawowych wskaźników dla każdego europejskiego rynku wschodzącego oraz czynników krótkoterminowych, które mogą wpływać na poziom ryzyka związanego z danym krajem i rynkiem. Akcje dobierane są w oparciu o analizy dokonane przez zespół analityków regionalnych tworzących rankingi papierów na każdym rynku.

>>> POWRÓT
do listy zagranicznych funduszy Fortis

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Akcji Europejskich Rynków Wschodzących (Fortis L Fund Equity Europe Emerging)" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: