Fundusze Aktywnej Alokacji Aktywów


Fundusze Aktywnej Alokacji Aktywów

Fundusze aktywnej alokacji stanowią odmianę funduszy hybrydowych, która opiera się na założeniu, że w celu maksymalnego wykorzystania zmian koniunktury panującej na poszczególnych segmentach rynku kapitałowego, aktywa funduszu powinny być dynamicznie przemieszczane.

Dlatego też fundusze aktywnej alokacji cechuje duża zmienność przedmiotu inwestycji albo wręcz brak sztywnych reguł ustalania przedmiotu inwestycji. W zależności od rynkowych trendów i postanowień statutu, w ich portfelach mogą dominować akcje, obligacje, bony skarbowe lub jeszcze inne rodzaje papierów wartościowych.

Użyteczne linki:

Allianz Aktywnej Alokacji

BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjnych Otwarty Aktywnego Zarządzania

>>> więcej informacji
na temat FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: