Fundusze Aktywnej Alokacji Aktywów


Fundusze Aktywnej Alokacji Aktywów

Fundusze aktywnej alokacji stanowią odmianę funduszy hybrydowych, która opiera się na założeniu, że w celu maksymalnego wykorzystania zmian koniunktury panującej na poszczególnych segmentach rynku kapitałowego, aktywa funduszu powinny być dynamicznie przemieszczane.

Dlatego też fundusze aktywnej alokacji cechuje duża zmienność przedmiotu inwestycji albo wręcz brak sztywnych reguł ustalania przedmiotu inwestycji. W zależności od rynkowych trendów i postanowień statutu, w ich portfelach mogą dominować akcje, obligacje, bony skarbowe lub jeszcze inne rodzaje papierów wartościowych.

Użyteczne linki:

Allianz Aktywnej Alokacji

BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjnych Otwarty Aktywnego Zarządzania

>>> więcej informacji
na temat FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Oceń ten artykuł: