Fundusz AIG Obligacji

Fundusze AIG

Fundusz AIG Obligacji

Profil inwestora

[28.10.2007] Fundusz AIG Obligacji przeznaczony jest dla osób, które chcą osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż w przypadku lokat bankowych. Charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym.

Polityka inwestycyjna

– Środki funduszu lokowane są przede wszystkim w obligacje i krótkoterminowe papiery dłużne;

– Zaangażowanie w obligacje wynosi od 66% do 100% portfela funduszu, a krótkoterminowych papierów dłużnych i gotówki do 34%.

UWAGA: Ze względów podatkowych fundusze AIG są także dostępne w ramach jednego funduszu parasolowegoAIG SFIO Parasol Podatkowy.

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy AIG

Nota prawna: Przed użyciem strony " Fundusz AIG Obligacji" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: