Skandynawske waluty. Stabilizacja w Danii

Skandynawske waluty. Stabilizacja w Danii

Ebury, firma oferująca rozliczanie transakcji walutowych, po raz kolejny przeanalizowała skandynawskie waluty. Na zakończenie cyklu sytuacja korony duńskiej. Spodziewane kursy na koniec roku to: USD/DKK 6,45; EUR/DKK 7,46 oraz DKK/PLN 0,56.

Tym razem skandynawskie waluty nie sprawiają większych niespodzianek. Od czasu ostatniej aktualizacji prognozy dla walut G10, Danmarks Nationalbank (DNB) nie miał większych problemów z utrzymaniem sztywnego kursu korony duńskiej względem euro na poziomie w okolicy 7,46. Bank centralny regularnie interweniuje na rynku walutowym w celu ograniczenia wahań wokół tej wartości.

Duńskie rezerwy walut zagranicznych od dwóch lat utrzymują się na mniej więcej tym samym poziomie, co sugeruje, że Dania nie doświadcza istotnej presji ze strony spekulantów. W lipcu wartość rezerw walutowych wynosiła 468,1 miliardów DKK, tyle samo co miesiąc wcześniej. W tym samym okresie bank centralny nie podejmował żadnych istotnych interwencji w celu stabilizacji korony. Od dłuższego czasu nie otrzymaliśmy żadnych informacji o znaczącej interwencji ze strony Banku. Ostatnia interwencja na sporą skalę miała miejsce w lutym 2017 r, kiedy to bank zdecydował się na sprzedaż 4,7 mld koron celem osłabienia krajowej waluty. Rezerwy walut zagranicznych wciąż wynoszą zaledwie 20% duńskiego PKB – aktualnie są one o 40% niższe od rekordowej wielkości, którą osiągnęli po uwolnieniu kursu EUR/CHF, którego Szwajcaria dokonała w styczniu 2015 r.

Rezerwy walut zagranicznych Danii (2012-2018)

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 23/08/2018

Bank centralny Danii broni się przed potencjalnymi atakami spekulacyjnymi i niekorzystną aprecjacją korony, od stycznia 2016 r. utrzymując stopy na ujemnym poziomie. Stopa referencyjna DNB wynosi -0,65%, a ostatnie komunikaty ze strony Nationalbanku sugerują, że w możliwej do przewidzenia przyszłości stopy pozostaną poniżej zera. Bank centralny zazwyczaj czeka z decyzjami w kwestii własnej polityki pieniężnej na zmiany retoryki Europejskiego Banku Centralnego. Jednak w obliczu coraz bardziej rozgrzanego rynku nieruchomości istnieje pewna szansa na podniesienie stóp procentowych DNB, aby uniknąć niechcianego przegrzania.

Skandynawskie waluty – prognozy na koniec roku

DNB wielokrotnie wyrażał chęć do utrzymania usztywnionego kursu korony względem euro. Decydenci twierdzą również, że mają nieograniczone możliwości odbicia ewentualnych ataków spekulacyjnych, jak i ograniczenia przegrzania gospodarki. Jesteśmy zdania, że ujemna różnica między stopami procentowymi Danii i strefy euro, jak i spore rezerwy walut zagranicznych Danii, pozwolą bankowi centralnemu na utrzymywanie sztywnego kursu EUR/DKK na poziomie 7,46 w możliwej do przewidzenia przyszłości. Na koniec roku oczekujemy: USD/DKK 6,45; EUR/DKK 7,46 oraz DKK/PLN 0,56.

Autorzy: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, analitycy Ebury

Oceń ten artykuł: