Saxo Bank publikuje wyniki za 2018 rok

Saxo Bank publikuje wyniki za 2018 rok

Saxo Bank z rekordowym zyskiem po sprzedaży udziałów w Saxo Payments, liczba nowych klientów, zarówno bezpośrednich, jak i hurtowych, osiągnęła najwyższy poziom w historii.

Grupa kapitałowa Saxo Bank („Grupa”) w 2018 roku zanotowała rekordowy zysk netto w wysokości 955,8 mln koron duńskich (DKK). Stanowi to wzrost o 138% w porównaniu z rokiem 2017. Wartość depozytów zabezpieczających klientów w dalszym ciągu rosła. Osiągnęła kwotę 112,6 mld DKK. Natomiast przychody operacyjne Grupy wyniosły 2,8 mld DKK. Stanowi to spadek o 8% w porównaniu z 2017 r.

Grupa nadal umacniała swoją pozycję kapitałową. Na koniec 2018 roku współczynnik adekwatności kapitałowej osiągnął 35,0%, w porównaniu z 22,7% na koniec 2017 r. Zapewniło to Grupie odpowiedni, komfortowy bufor.

Najważniejsze dane za 2018 rok (w nawiasach dane za 2017 r.)

Przychód operacyjny: 2,8 mld DKK (3,0 mld DKK)
EBITDA (zysk): 1 408 mln DKK (931,6 mln DKK)
Zysk netto: 955,8 mln DKK (401,1 mln DKK)
Kwota depozytów zabezpieczających klientów: 112,6 mld DKK (103,6 mld DKK)
Ogółem kapitał własny: 5,6 mld DKK (4,6 mld DKK)

Rok 2018 rok był punktem zwrotnym dla Saxo Banku. Powitano grupę kapitałową Geely Holding i Sampo plc jako nowych akcjonariuszy, zapewniających mocne fundamenty, dodatkowy potencjał zarządczy i umożliwiających realizację długoterminowych planów. Wdrożono nowe produkty, platformy, usługi i korzystne zmiany w cenniku dla klientów. Dwie nowe platformy transakcyjne: SaxoTraderPRO i SaxoInvestor, pozwalają zaoferować światowy poziom obsługi. Dzięki temu liczba nowych klientów inwestujących bezpośrednio na platformach Saxo Banku wzrosła o 67%.

Niewielki spadek przychodów wiąże się ze sprzedażą ostatnich przedsięwzięć spoza obszaru głównej działalności, mniejszej aktywności klientów spowodowanej ogólnie trudniejszymi warunkami na rynku, jak również obniżeniem cen produktów. Cały czas inwestuje się na dużą skalę w technologie i ludzi. Jednocześnie obniża się koszt i stopień złożoności rozwiązań. Wszystko po to, by to Saxo Bank stał się preferowanym partnerem dla traderów, inwestorów i klientów hurtowych.

Dzięki mocniejszej bazie kapitałowej są solidne fundamenty, które pozwolą zrealizować planowane przejęcie BinckBank

Saxo Bank i BinckBank wzajemnie się uzupełniają. Połączenie firm oznacza korzyści dla wszystkich stron. Klienci zyskają dostęp do lepszych produktów, cen, platform i usług. Pracownicy będą mieli większe szanse na rozwój w ramach dużej międzynarodowej organizacji. Przede wszystkim jednak uzyskana zostanie niezbędna skala działalności.

W 2018 roku Saxo Bank podjął ostatnie kroki na rzecz usprawnienia działalności. Chce móc skoncentrować się na zasadniczym obszarze tradingu i inwestycji. W ramach tych działań w 2018 r. zakończono sprzedaż Saxo Privatbanku, licencjonowanego banku detalicznego z oddziałami w całej Danii, a także Saxo Payments – dostawcy infrastruktury do międzynarodowych płatności online. Zgodnie ze strategią partnerstwa Saxo Banku, oba podmioty w dalszym ciągu będą korzystać z technologii i infrastruktury inwestycyjnej Saxo Banku jako partnerzy hurtowi.

17 grudnia 2018 r. Saxo Bank i BinckBank ogłosiły porozumienie w sprawie publicznej oferty sprzedaży wszystkich akcji BinckBanku za gotówkę

Po uzyskaniu zgód ze strony właściwych organów oraz akcjonariuszy, Saxo Bank i BinckBank przewidują, że oferta zostanie sfinalizowana w III kwartale 2019 roku.

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2019 r. Lars Andreasen został powołany do Komitetu Audytu. Jest doświadczonym dyrektorem w branży finansowej, przez ponad dwadzieścia lat pracował na wielu stanowiskach kierowniczych w Danske Bank. Ma dyplom magistra (MSc) w obszarze administracji biznesowej i audytu, jest ponadto biegłym księgowym licencjonowanym zgodnie z duńskim prawem.

Źródło: Saxo Bank

Oceń ten artykuł: