Mniejsze zużycie energii najbardziej przekonuje do ekobudynków

Mniejsze zużycie energii najbardziej przekonuje do ekobudynków

Mniejsze zużycie energii najbardziej przekonuje do ekobudynków

Świadomość, że musimy dbać o środowisko rośnie. Okazuje się jednak, że pomimo coraz większej wiedzy o nieuchronnych zmianach klimatycznych, pobudki czysto racjonalne najbardziej przemawiają za wyborem ekologicznego budynku.

Dla inwestorów i użytkowników nieruchomości mniejsze zużycie energii to kluczowa przewaga budynku wpływająca na jego wybór. Na drugim miejscu pojawia się certyfikat potwierdzający ekologiczność, a podium domyka wysoka odporność na skutki zmian klimatu – wynika z raportu CBRE „Zwiększanie wartości dzięki ESG”. W Europie oczekiwania co do ekologicznej charakterystyki budynków są wyższe niż w innych regionach świata, jak Azja czy USA.

Jak wynika z raportu CBRE, w 2022 roku na pierwszym miejscu wśród najważniejszych ekologicznych cech budynków w Europie znajduje się mniejsze zużycie mediów, które wskazuje ok. 90 proc. inwestorów oraz użytkowników nieruchomości. Na drugim miejscu zwraca się uwagę na fakt posiadania przez budynek zielonego certyfikatu (ok. 85 proc. wskazań), który potwierdza wysokie parametry nieruchomości i jej mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Podium domyka wysoka odporność na skutki zmian klimatycznych (np. powodzie, susze, fale upałów), co jest ważne dla ok. 78 proc. inwestorów i użytkowników nieruchomości. Widać zatem, że za ideą związaną z ekologią muszą iść racjonalne przesłanki, które stanowią główną przewagę ekobudynków.

Na kolejnych miejscach pobudek wyboru ekologicznych budynków znajdują się kolejno: wytwarzanie energii odnawialnej na miejscu, inteligentna technologia sterująca funkcjami budynku, elementy zmniejszające zużycie wody, klauzule „green lease” egzekwujące działania pro-ekologiczne, punkty ładowania samochodów elektrycznych, korzystanie z taryfy dla prądu ze źródeł ekologicznych bądź odnawialnych, wykorzystanie materiałów budowlanych ze zrównoważonych źródeł (np. drewno), instalacje do zmniejszania ilości i recyklingu odpadów na miejscu. Co ważne, wszystkie te czynniki uzyskały wśród europejskich inwestorów oraz użytkowników nieruchomości ponad 60 proc. wskazań. Oznacza to, że są ważne dla większości przy wyborze ekobudynku.

Na końcu skali znajdują się jeszcze dwa dodatkowe czynniki, czyli budynek jest wyremontowany, odnowiony lub przerobiony, a nie nowy oraz bioróżnorodność na miejscu, bądź ochrona miejscowej przyrody.

Europa najbardziej świadoma

Badanie CBRE „Zwiększanie wartości dzięki ESG” objęło inwestorów oraz użytkowników nieruchomości z Europy, Azji oraz USA. Okazuje się, że w Europie są najwyższe oczekiwania w zakresie ekologicznej charakterystyki budynków w porównaniu do innych regionów.

Jak wskazują specjaliści badający rynek, dużych różnic pomiędzy poszczególnymi regionami na świecie nie ma. Kluczowym czynnikiem dla każdego z regionów jest ograniczanie zużycia energii przy decydowaniu się na budynki ekologiczne. Podobne poglądy widać w Europie oraz Azji, chociaż to właśnie osoby inwestujące w ekologiczne rozwiązania na terenie Europy są nieco bardziej wymagający.

 

[źródło: CBRE]

 

Oceń ten artykuł: