Plantwear planuje zmiany w programie motywacyjnym

Plantwear planuje zmiany w programie motywacyjnym

Zarząd Plantwear, producenta drewnianych akcesoriów lifestylowych, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w programie motywacyjnym skierowanym do pracowników spółki. Władze firmy uznały, że cele zapisane w programie okazały się zbyt łatwe do osiągnięcia, a potencjalne wynagrodzenie pod postacią akcji zbyt wygórowane. Decyzja ta została podjęta na podstawie analizy dotychczasowych wyników finansowych firmy w 2019 roku.

Uchwalony na początku 2019 r. program motywacyjny na lata 2019-2021 zakładał, że może być zrealizowany w przypadku osiągnięcia przez spółkę zysku netto nie mniejszego niż 750 tys. zł (I transza) oraz 1 mln zł (II transza) w którymkolwiek z lat 2019-2021. Zgodnie z pierwotnymi założeniami po osiągnięciu wyznaczonych celów, uprawnieni pracownicy spółki (w tym zarząd) mogli objąć do 200 tys. akcji w I transzy oraz do 250 tys. akcji w II transzy. Równoczesne przekroczenie dwóch progów miało uprawniać do objęcia akcji w liczbie stanowiącej sumę akcji dla poszczególnych transz. Akcje miały być emitowane po cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję i objęte 18-miesięcznym zobowiązaniem o niezbywalności. Łącznie akcje emitowane w ramach programu motywacyjnego miały stanowić 31% akcji ogółem w spółce.

W momencie ustalania zasad programu motywacyjnego, plany te wydawały się bardzo ambitne

Ponieważ już teraz można powiedzieć, że wyniki finansowe Plantwear rosną szybciej niż pierwotnie zakładano, zdecydowano się ograniczyć liczbę akcji w programie. W ocenie nowa konstrukcja programu zapewni odpowiedni bilans pomiędzy celami a nagrodami, zarówno dla kluczowych pracowników, jak i mniejszościowych akcjonariuszy.

Zgodnie z nowymi założeniami, maksymalna liczba akcji zostanie ograniczona do 72,6 tys. sztuk, przy czym objęcie nie więcej niż 35,85 tys. akcji będzie możliwe po osiągnięciu w latach 2019-2021 zysku netto w wysokości nie mniejszym niż 750 tys. zł, a nie więcej niż 36,75 tys. akcji przy osiągnięciu zysku netto nie mniejszego niż 1 mln zł. Pozostałe warunki programu motywacyjnego, w tym cena emisyjna oraz zobowiązanie do niezbywania akcji w okresie 18 miesięcy pozostaną bez zmian. Tym samy akcje z programu motywacyjnego będą stanowiły docelowo maksymalnie 5% wszystkich akcji spółki.

Emitent oraz większościowy akcjonariusz – Pan Wiktor Pyrzyk – zobowiązali się do dokonania zwołania oraz odbycia do końca lutego roku 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym będzie głosował za zmianą parametrów przyjętego programu opcyjnego.

Spółka przygotowuje się do debiutu na NewConnect, który odbędzie się w styczniu 2020 roku. W listopadzie spółka złożyła dokument informacyjny na GPW, 12 grudnia br. Zarząd GPW podjął uchwałę o wprowadzeniu do obrotu akcji serii C i D spółki.

Źródło: Plantwear

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: