(nie)Tylko pieniądze – co warto mieć w swoim portfelu inwestycyjnym?

Ponad 27% z nas w ub.r. zainwestowało swoje oszczędności – wynika z danych Tavex. Najchętniej na pomnożenie swoich środków decydowały się osoby młode – do 24. roku życia. Aż 38% respondentów w tym wieku potwierdziło ten rodzaj aktywności finansowej. Ankietowani z pozostałych grup wiekowych również inwestowali, ale już na nieco mniejszą skalę. Na inwestycje postawiło 35,8% osób w przedziale 25-34 lat oraz 27,2% z grupy 25-49. Chęć pomnożenia majątku wykazywali również przedstawiciele silver generation ¬– powyżej 50 r.ż. (19,9%). Wchodząc w świat inwestycji warto jednak wiedzieć co powinno znaleźć się w naszym portfelu inwestycyjnym.

Jak wyglądają portfele inwestycyjne Polaków?

Jeden na czterech respondentów badania firmy Tavex wskazał, że inwestuje w akcje na giełdzie, a 22% w zakup nieruchomości. Co więcej, osoby ankietowane odpowiadały, że w ub.r. lokowały swój kapitał w funduszach inwestycyjnych, bitcoinach i złocie – analogicznie 21,9%, 16%, 14,9%.

Natomiast w podziale na grupy wiekowe można było zaobserwować, że osoby między 18. a 24. rokiem życia najchętniej inwestują w: lokaty (25,5%), fundusze inwestycyjne (23,4%) oraz akcje na giełdzie (21,3%).

W grupie 25-34 najwięcej respondentów badania firmy Tavex (56,8%) wskazało, że stawia na nieruchomości. Podobnie kształtowały się odpowiedzi osób z przedziałów: 25-49 (51%) i powyżej 50 lat (55,3%). Co ciekawe, dużym zainteresowaniem cieszyło się również złoto. Kruszec ten znalazł entuzjastów w każdym przedziale wiekowym – 25-34 – 30%, 25-49 – 36,2%, powyżej 50 lat – 37%.

Warto wiedzieć, że inwestycje to bardzo istotne działanie związane z naszymi finansami. Pozwala zabezpieczyć się na przyszłość, a także pomnożyć oszczędności. Nie mniej ważny jest wybór odpowiednich instrumentów, które przyniosą spodziewany zysk przy akceptowanym poziomie ryzyka. Dywersyfikacja naszego portfela inwestycyjnego zmniejsza zagrożenie utraty części lub całości posiadanego kapitału – wskazuje Aleksandra Olbryś, Młodszy Analityk ds. Rynku Złota, Tavex.

Warto dodać, że większość z nas (81%) deklaruje, że posiada w swoich portfelach gotówkę. Najchętniej fizycznymi środkami pieniężnymi posługują się osoby w przedziale 24-30 lat (23%). Korzystają z niej również przedstawiciele pozostałych grup wiekowych – 35-49 lat (22,5%), powyżej 50 lat (18,5%) oraz do 24 lat (17,2%).

To, że w realiach dynamicznego rozwoju bankowości internetowej, Polacy w dalszym ciągu posiadają w swoich portfelach gotówkę bardzo dobrze o nas świadczy. Oczywiście, nie można demonizować cyfrowych sposobów płatności, jednak szczególnie teraz, kiedy prawdopodobieństwo potencjalnych zawirowań na rynkach finansowych przybrało na sile, gotówka jest pewnym gwarantem niezależności, która daje nam – obywatelom – poczucie wolności – wskazuje Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex.

O co warto zadbać inwestując?

Istotne jest to, aby swój portfel inwestycyjny kształtować samodzielnie, dobierając do niego odpowiednie aktywa. Powinien podlegać on naszej nieustannej ocenie ryzyka inwestycyjnego oraz analizie oczekiwanej stopy zwrotu.
Ważna jest również przyjęta przez nas strategia – przede wszystkim trzymanie się jej. Często młodzi inwestorzy pod wpływam stresu i opinii innych osób podejmują gwałtowne ruchy, które mogą doprowadzić do sporych strat – wskazuje Aleksandra Olbryś, Młodszy Analityk ds. Rynku Złota, Tavex.

Tworząc portfel inwestycyjny na samym początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie są nasze oczekiwania dotyczące stopy zwrotu z podejmowanych inwestycji i jakie ryzyko w związku z tym jesteśmy w stanie zaakceptować.

Jeśli jesteśmy gotowi na wysoki poziom niepewności transakcji, możemy pozwolić sobie na uczestnictwo w funduszach inwestujących na rynku akcji lub zakup akcji spółek na giełdzie papierów wartościowych. W tym przypadku tym bardziej będzie istotna dywersyfikacja portfela. Decydując się na odważniejszy krok powinniśmy się zabezpieczyć, dokupując kilka różnych rozwiązań. Dzięki temu ograniczymy możliwości utraty majątku. W przypadku, gdy cenimy sobie bezpieczeństwo, warto wybrać fundusze inwestycyjne zrównoważone, obligacje czy metale szlachetne.

Źródło: Tavex Group, Informacja prasowa

Oceń ten artykuł: