Pomimo wysokiej wiedzy o ekonomii, którą posiada ponad połowa Polaków (52%) – wynika z Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków

Z jednej strony szukamy lokum na własne potrzeby, z drugiej chcemy ochronić swoje oszczędności przed inflacją. Są to główne powody

Odsetek osób, którym udało się zaoszczędzić, wzrósł w drugim kwartale 2021 roku o 3,2 p.p. i wynosi obecnie 53,6% –

Pandemia zadała mocny cios branży dóbr luksusowych. Mimo to obronną ręką wychodzą z niej luksusowe samochody, kojarzące się z komfortem