Grupa Masterlease podsumowuje rok 2017

Grupa Masterlease podsumowuje rok 2017

Grupa sfinansowała dla swoich klientów w ubiegłym roku 11 875 pojazdów. Stan floty na dzień 31.12.2017 wyniósł 33 904 pojazdy. Skonsolidowany wynik na działalności CFM wyniósł 90,3 mln zł. Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 35,8 mln zł. W 4Q 2017 spółka uruchomiła platformę Master1.pl do wynajmowania samochodów online. Spółka wyemitowała obligacje o wartości 250 mln zł.

Grupa Masterlease podsumowuje rok 2017

Grupa Masterlease dostarczyła w 2017 roku 11 875 samochodów swoim klientom. Większość dostaw realizowanych było dla klientów indywidualnych i MŚP

Grupa jest zadowolona z wyników sprzedażowych, zwłaszcza w czwartym kwartale, kiedy to osiągnęła jeden z najlepszych wyników w historii firmy. Cały czas stara się dostarczać swoim klientom najlepsze rozwiązania w zakresie finansowania i serwisowania samochodów. Szczególnie cieszy zainteresowanie ich produktami wśród klientów MŚP, bo tradycyjnie jest to dla nich najważniejszy segment rynku. Mają nadzieję, że ich nowe inicjatywy biznesowe m.in. wynajem krótkoterminowy, jeszcze lepiej uzupełnią ofertę. Warto wspomnieć o serwisie Master1.pl, gdzie zaprezentowano system transakcyjny, który umożliwia zawarcie kontraktu na samochód w 100% on-line, bez konieczności spotkania ze sprzedawcą w salonie. To rewolucyjne rozwiązanie, którego na polskim rynku jeszcze nie było.

W 2017 spółka wypracowała 35,8 mln zł zysku netto, co jest wynikiem porównywalnym do osiągniętego w 2016 roku

Wyniki finansowe spółki są na porównywalnym poziomie r/r pomimo wzrostu aktywów. Jest to głównie wynik inwestycji rozwojowych, takich jak wsparcie marketingowe dla platformy e-commerce Master1.pl, kampania reklamowa pod hasłem „Motorewolucja” oraz rozwój nowej linii biznesowej (wynajem krótkoterminowy MasterRent24). Szacuje się, że koszty związane z tymi projektami, które bezpośrednio obciążyły wyniki, wyniosły ok, 2,3 mln zł. W ich ocenie są to inwestycje, które przełożą się na wzrost biznesu oraz pozwolą uzyskać szereg synergii kosztowych pomiędzy biznesami Grupy. W 2017 podstawowe marże usługowe ich biznesu rozwijały się stabilnie i proporcjonalnie do rozwoju floty. Zakłada się kontynuację tej tendencji w kolejnych kwartałach.

W grudniu Grupa Masterlease pozyskała finansowanie obligacyjne od inwestorów instytucjonalnych. Była to pierwsza emisja obligacji spółki od 5 lat. W ramach oferty zostało pozyskane 250 mln zł poprzez emisję trzyletnich obligacji.

Grupa jest zadowolona z efektów, jakie uzyskali w ramach emisji obligacji. Ich oprocentowanie zostało ustalone na WIBOR3M + 1,7%. Jest to oprocentowanie niższe niż to, które jest dzisiaj w umowach z bankami. To pokazuje, że inwestorzy doceniają ten model biznesowy i nie mają obawy przed powierzeniem środków. W szczególności cieszy też udział EBOR w tym projekcie, który łączenie zainwestował 46,8 mln zł. Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na rozwój produktów dedykowanych dla klientów indywidualnych i MŚP. Nie wyklucza się, że druga transza obligacji Masterlease zostanie przedstawiona jeszcze w tym roku.

Źródło: Grupa Masterlease

Oceń ten artykuł: