Grupa sfinansowała dla swoich klientów w ubiegłym roku 11 875 pojazdów. Stan floty na dzień 31.12.2017 wyniósł 33 904 pojazdy.