Raport Futures: 31 stycznia 2020

futures 1

Sytuacja rynkowa

Zgodnie z wczorajszą poranną tendencją, kiedy to główne rynki terminowe pozostawały na minusie, również kurs FW20 w pierwszych minutach po otwarciu notował mocny spadek. W dalszej fazie notowań, zwłaszcza po otwarciu rynku kasowego, pojawił się większy popyt częściowo neutralizujący początkową zniżke. Ostatecznie sesja zakończyła się jednak na minusie, a minimum było bliskie grudniowego dołka. Na wykresie dziennym została zanegowana wcześniejsza formacja harami, wskaźniki AT podtrzymują sygnał sprzedaży. Jednak na diagramie 60-min uwagę przykuwają pozytywne dywergencje jakie aktywowały się na RSI i MACD. Środowe maksimum określa pierwszy opór w pobliżu 2120 pkt. Wsparciem dla wzrostowego przebiegu sesji, a przynajmniej jego początku, z dzisiejszym dniem jest lepsze zachowanie głównych rynków rozwiniętych. Zgodne z oczekiwaniami odczyty amerykańskiego PKB oraz pozytywne publikacje wyników amerykańskich przedsiębiorstw wspierają pozytywne nastawienie, nieco spychając w cień ryzyko zwiększenia zakażeń koronawirusem. W handlu pozasesyjnym na fali opublikowanych wczoraj dobrych wyników rosną mocno ceny akcji Amazon. Tymczasem w krajowym spółkach indeksu bazowego kolejne zmiany w zarządzie notują Lotos i PKN Orlen. Powiązania jednego z kandydatów z siecią SKOK mogą zostać negatywnie odebrane przez rynek. Zmiana notowań kontraktów terminowych na DAX i SP500 od wczorajszego popołudnia implikuje wyraźnie wzrostowy początek sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na odczyty danych z USA o dochodach i wydatkach amerykanów oraz wstępnym odczycie PKB w strefie euro. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

Trend – wykres 60-minutowy

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: