Raport Futures: 31 marca 2020

futures 2

Sytuacja rynkowa

Na krajowym rynku początek tygodnia mija w bardzo neutralnych nastrojach. Na wykresie dziennym FW20 notowania instrumentu przyjęły drugą z rzędu postać szpulki, kurs pozostaje też blisko poprzedniego zamknięcia. Po względnie neutralnym otwarciu notowań, tuż po rozpoczęciu sesji na rynku kasowym, pojawiło się mocniejsze obsunięcie i w kolejnych godzinach aż do zamknięcia trwał proces odrabiania strat. Krótkoterminową sytuację najlepiej opisuje wykres 60-min. Od początku ubiegłego tygodnia trwa proces budowania trendu bocznego. Ostatnie ekstrema cenowe określają jego granice w pobliżu 1392 i 1498 pkt. Jednocześnie niskie wartości ADX w pełni podkreślają brak obecności trendu wertykalnego. Również na wielu spółkach indeksu bazowego jest obserwowany spadek zmienności, po wczorajszych notowaniach jedynie DINO podjął mocniejszą zwyżkę, ale nie pojawił się żaden istotniejszy komunikat ze spółki.

Na giełdach zagranicznych utrzymywały się lepsze nastroje po przejściowym, piątkowym ochłodzeniu. Futures na S&P500 powróciły w obszar czwartkowego zamknięcia. Lepszy sentyment wciąż napędzają bodźce monetarne jakie zaaplikowano w celu złagodzenia skutków gospodarczych i ustabilizowaniu rynków finansowych w wyniku trwającej pandemii. Zmiana notowań kontraktów na DAX i SP500 od wczorajszego popołudnia implikuje wzrostowy początek sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na wstępne odczyty inflacyjne w strefie euro oraz w USA na wskaźnik nastrojów konsumentów. /Marcin Brendota/

Zmiany nocne indeksów

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: