Raport Futures: 30 maja 2018

Raport Futures

Sytuacja rynkowa

Wtorkowa sesja przyniosła mocny spadek na krajowym rynku, który napędzało generalne pogorszenie nastrojów na giełdach zagranicznych. Obawy o skutki politycznej niestabilności we Włoszech, powiązane z antyunijnymi nastrojami w części kraju oraz zdolnością kraju do obsługi zadłużenia, rozlewają się na pozostałe główne giełdy. Istotnie wzrosły rentowności włoskich papierów skarbowych. Spadają ceny europejskich banków co pozostaje z jednakowym wpływem na wyceny krajowych instytucji finansowych.

Kurs FW20 w ciągu dnia istotnie naruszył podstawę dwumiesięcznego trendu bocznego, co wraz z poprzedzającymi świecami na wykresie dziennym przypomina formację trójki bessy. Ostatecznie wtorkowa świeca przyjęła postać młota, jednakże fakt naruszenia wsparcia ostatnich dołków jest dość wymowny. Równolegle RSI wybił się dołem z 3-miesięcznego kanału wzrostowego. Mimo wzrostu wolumenu na wczorajszej sesji, LOP jedynie nieznacznie drgnął w górę. Na diagramie 60-min można dostrzec, że po początkowym spadku przed południem pojawiła się próba wzrostowego odreagowania napędzana niewielką zwyżką jaka pojawiła się na giełdach zachodnioeuropejskich oraz futures na główne indeksy giełd amerykańskich. W godzinach popołudniowo-wieczornych na tamtejszych rynkach na powrót zagościł spadek. Zmiana notowań kontraktów terminowych na DAX i SP500 od wczorajszego popołudnia implikuje spadkowy początek sesji dla FW20. Na wykresie 60-min FW20 na podstawie ostatnich ekstremów cenowych można wyodrębnić kanał spadkowy, górna linia obniża się do ok. 2210 pkt.

W dzisiejszym kalendarium zwraca się przede wszystkim uwagę na krajowe dane o PKB w I kw (pełny raport) oraz analogiczny raport w USA. Ponadto zostaną opublikowane szacunkowe wskaźniki inflacji dla Polski o Niemiec oraz dane agencji ADP o zmianie zatrudnienia w USA. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.

BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach.

STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.

MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.

RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.

Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.

ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: