Raport Futures: 25 listopada 2021

Sytuacja rynkowa

Środowa sesja przywróciła słabsze nastroje na krajowym rynku, Na poziome spółek indeksu bazowego najbardziej do tego przyczyniły się silne spadki cen akcji ALLEGRO i CDPROJEKT. Kurs FW20 na wykresie 60-min jest w fazie ruchu bocznego, gdzie na podstawie ostatnich ekstremów cenowych można określić jego granice na 2223 i 2277 pkt. Blisko górnego ograniczenia schodzi prawie 2 tygodniowa, spadkowa linia oporu. Niskie wartości ADX w tym interwale potwierdzają obecność trendu bocznego.

Na wykresie dziennym kurs FW20 utrzymuje się poniżej wcześniejszej strefy wsparcia wrześniowego dołka 2263 pkt. Próby powrotu ponad ten poziom w ostatnich dniach kończą się niepowodzeniem. Z przecięcia średnich (15 i 45 sesyjnych) oraz na MACD są utrzymane sygnały sprzedaży. Również na DMI są obecne wskazania spadkowe, ale też obsunięcie linii DM- poniżej ADX wraz z zejściem wskaźnika RSI do strefy wyprzedania rynku może sugerować osłabienie spadkowego impetu.

Na giełdach zagranicznych główne indeksy zakończyły dzień blisko poprzedniego zamknięcia, ale na czas trwania sesji na krajowym rynku indeksy amerykańskich akcji notowały wyraźne przeceny i dopiero w godzinach wieczornych naszego czasu odrobiły straty. Dziś giełdy amerykańskie nie pracują, ale notowania kontraktów terminowych na główne indeksy podtrzymują zwyżkę implikując lekko wzrostowy początek sesji dla FW20. /Marcin Brendota/

FW20 w układzie dziennym

FW20 w układzie 60-minutowym

Wybrane kontrakty akcyjne

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Użyte w dokumencie skróty oznaczają:

LOP – liczba otwartych pozycji.
BAZA – różnica kursu instrumentu bazowego i kontraktu terminowego opiewającego na ten instrument wyrażona w punktach .
STOCHASTIC – oscylator stochastyczny; iloraz skumulowanej różnicy kursu i minimum z n-sesji do skumulowanej różnicy maksimum i minimum z n-sesji. Linią sygnalną jest średnia krocząca z oscylatora. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez oscylator linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży. Oscylator pełni także funkcję miernika rynku wykupionego i wyprzedanego, odpowiednio dla wartości powyżej 80 pkt i poniżej 20 pkt. Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu.
MACD – różnica dwóch eksponencjalnych średnich ruchomych o różnych okresach. Linią sygnalną jest średnia eksponencjalna z wartości samego wskaźnika. Podstawowa interpretacja zakłada generowanie sygnałów na podstawie przebicia przez MACD linii sygnalnej. Przebicie oddolne jest sygnałem kupna, odgórne traktowane jest jako sygnał sprzedaży.
RSI – oscylator skonstruowany w oparciu o stosunek średnich eksponencjalnych ze zmiany cen dla sesji wzrostowych i spadkowych, porusza się w przedziale 0-100, miernik stanów wykupienia (wartości powyżej 70) oraz wyprzedania rynków (wartości poniżej 30). Dodatkowo na wskaźniku poszukiwane są dywergencje względem kursu danego instrumentu. Handel na konkretnym instrumencie może oznaczać dla niego inne niż 30/70 poziomy wyprzedania/wykupienia, które odczytać można na bazie historycznego zachowania oscylatora.
Composite Index – wskaźnik zbudowany na bazie dwóch oscylatorów RSI (krótszego 3-okresowego oraz dłuższego 14-okresowego) i obliczany jest jako różnica 9-okresowego momentum dłuższego RSI, powiększona o średnią wartość z trzech ostatnich okresów krótszego RSI. W ten sposób wskaźnik potrafi uchwycić zmianę bieżącego zachowania RSI na tle historycznego. Dywergencje pomiędzy wskaźnikiem i 14-okresowym RSI (przy skrajnych wartościach tego oscylatora) zapowiadają zwroty na RSI, przez co również zwroty dla kursu instrumentu.
ATR – średnia rzeczywistego zasięgu. Wskaźnik zmienności rynku oddający wzajemną relację cen maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danej jednostce czasu względem poprzednich notowań. Wartości wskaźnika wyrażone są w nominale przyjętym dla ceny danego instrumentu (dla FW20 w pkt; dla akcji notowanych na GPW w PLN). Wskaźnik przyjmuje wyłącznie dodatnie wartości, nie posiada górnej granicy. Wartości wskaźnika, które w relacji do kursu są większe od 5% są uznawane za ponadprzeciętne. Niskie wartości częściej towarzyszą kształtowaniu się lokalnych szczytów, wysokie wartości częściej pojawiają się przy kształtowaniu lokalnych minimów. Wskaźnik chętnie wykorzystywany przy definiowaniu poziomów dla zleceń stop-loss.

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: