Ruszyła subskrypcja BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

Ruszyła subskrypcja BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

Docelowy portfel inwestycyjny funduszu obejmuje nieruchomości zlokalizowane przede wszystkim w Polsce, a także w Czechach i na Węgrzech. Będą wśród nich: obiekty biurowe (do 80% łącznej wartości aktywów), obiekty magazynowe (do 60% łącznej wartości aktywów) oraz obiekty handlowe (do 60% łącznej wartości aktywów).

Dopuszczalne są również inwestycje w inne obiekty komercyjne (np. z funkcją hotelową) jak również nieruchomości i projekty mieszkaniowe, jednak ich udział w łącznej wartości aktywów ogranicza się do 30% i nie stanowi głównego celu inwestycyjnego Funduszu. Uwaga Funduszu skupiać się będzie na obiektach komercyjnych posiadających potencjał związany ze wzrostem przychodów z tytułu czynszu, jak również projektach realizowanych wspólnie z firmami deweloperskimi.

Autor: Kinga Hanna Stachowiak – 4Business Services, mec. Robert Nogacki – Właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec

>>> Czytaj więcej

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: