W ciągu 6 miesięcy wartość certyfikatów funduszu Secus I FIZ wzrosła o 21,3%. Wycena przygotowana została przez niezależnego audytora Baker

Docelowy portfel inwestycyjny funduszu obejmuje nieruchomości zlokalizowane przede wszystkim w Polsce, a także w Czechach i na Węgrzech. Będą wśród

Secus I FIZ, wchodzący w skład grupy inwestycyjnej Secus Holding, zainwestował  ponad 80 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Zarządzający Secus Asset