Euler Hermes ubezpieczył już blisko 1,9 bln zł należności polskich firm

Euler Hermes ubezpieczył już blisko 1,9 bln zł należności polskich firm

Euler Hermes, wiodący globalny dostawca rozwiązań w zakresie ubezpieczeń należności, gwarancji i windykacji, obchodzi 20-lecie działalności w Polsce. Od 1998 r. Euler Hermes współtworzy rynek ubezpieczeń należności zabezpieczając w tym czasie obrót polskich firm na kwotę ponad 1,9 bln zł i wypłacając im odszkodowania na sumę 2,2 mld zł, co wydatnie przyczyniło się do rozwoju polskich firm i sukcesu transformacji gospodarczej.

W 1998 r. Euler Hermes we współpracy z Allianz zaoferował biznesowi w Polsce znane w krajach wysokorozwiniętych rozwiązania ubezpieczeniowe, dopasowane do specyfiki i indywidualnych potrzeb firm prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Euler Hermes pozycję lidera polskiego rynku ubezpieczeń należności, gwarancji i windykacji B2B zbudował zarówno w oparciu o rozwój organiczny, własną sieć sprzedaży jak i dzięki współpracy z brokerami i agentami.

Dziś jest jedynym, międzynarodowym ubezpieczycielem należności, działającym w Polsce w oparciu o licencję ubezpieczeniową jako Towarzystwo Ubezpieczeń. Polskie firmy zyskały dostęp do międzynarodowych kompetencji i usług nie tylko w zakresie ubezpieczenia należności czy windykacji, ale także honorowanych na całym świecie gwarancji ubezpieczeniowych, raportów handlowych oraz specjalistycznej obsługi z zakresu prawa handlowego.

Indywidualne podejście

Flagowym ubezpieczeniem należności oferowanym przez Euler Hermes, stworzonym specjalnie na potrzeby polskich przedsiębiorców jest polisa „All Inclusive”. Jest ona dedykowana przede wszystkim firmom z sektora MŚP. Dla dużych przedsiębiorstw zostało opracowane ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji – INTPOL. Natomiast międzynarodowe korporacje prowadzące działalność na terenie Polski mają do dyspozycji rozwiązania i usługi w ramach programu Euler Hermes World Agency.

Polskie przedsiębiorstwa rozwijają się i z odwagą wychodzą poza granicę kraju. To powoduje zmianę potrzeb w zakresie zabezpieczenia transakcji. Wśród ubezpieczycieli determinuje większą ekspozycję na udzielaniu gwarancji transakcji zagranicznych czy windykacji należności. Naturalnym jest, iż będąc częścią międzynarodowej grupy posiadają przewagę konkurencyjną by monitorować lokalne rynki i kondycję branż, a wraz z informacją zwrotną pomagają polskim przedsiębiorcom.

Z drugiej strony, internacjonalizacja nasila proces wchodzenia na lokalny rynek zagranicznych firm, co powoduje skracanie łańcuchów dostaw, większą presję cenową i niwelowanie dotychczasowych, lokalnych przewag polskich firm. W tym momencie istotne staje się dbanie o rentowność biznesu, chronienie marży, zwiększanie jej poprzez kontrakty z rzetelnymi i efektywnymi odbiorcami, co jest ich rolą jako ubezpieczyciela należności.

Firma posiada największą bazę danych oraz wiedzę o podmiotach, branżach i trendach gospodarczych w Polsce. 80% danych jest nie starsza niż 3 miesiące. W związku z tym ma unikalną możliwość opracowywania raportów handlowych, które dają możliwość weryfikacji potencjalnych kontrahentów nie tylko przez pryzmat wyników finansowych, ale także analizę ich zadłużenia, moralności płatniczej – skłonności do regulowania zobowiązań, powiązań kapitałowych i personalnych, czy też zdarzeń prawnych. Dostęp do bieżącej, całodobowej informacji odnośnie kontrahenta oraz branży umożliwia dedykowany Program Analiz Należności.

Z wizją w przyszłość

Pozycja lidera rynku ubezpieczeń należności zobowiązuje do ciągłego rozwoju, wyprzedzania trendów rynkowych, by poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zapewniać klientom najlepszy serwis i komfort relacji biznesowych.

Firma w trzecie dziesięciolecie działalności na polskim rynku wchodzi z projektami procesowego podejścia do obsługi potrzeb biznesu, intensyfikacji informatyzacji procesów analizy danych. To wszystko przekłada się na szybszy i efektywniejszy przepływ informacji oraz szereg ułatwień w sposobie składania zamówień i realizacji umów on-line. Przykładem może być dostępny od kilku tygodni dla polskich przedsiębiorców nowy międzynarodowy system obsługi gwarancji ubezpieczeniowych – Avalis. W jego ramach polscy przedsiębiorcy obsługiwać mogą na bieżąco wnioski o gwarancje ubezpieczeniowe na całym świecie. Jest to istotne zwłaszcza dla sukcesu eksporterów.

Euler Hermes otwiera obecnie nowy rozdział z planem strategicznego rozwoju i rebrandingu całej Grupy Euler Hermes. Plan strategicznego rozwoju do 2021 roku zakłada ekspansję poza tradycyjną i najstarszą linię biznesową. Oznacza to ubezpieczenie kredytów kupieckich, w kierunku uzupełniających się i innowacyjnych produktów i linii biznesowych. Celem jest zapewnienie najlepszej oceny tego, co wydarzy się jutro, tak aby firmy i ich liderzy biznesowi mogli lepiej przewidywać, analizować i reagować na zmiany w wynikach biznesowych i warunkach rynkowych, aby uniknąć nieściągalnych długów.

W tym celu powołano m.in. laboratoria technologiczne w Paryżu i Londynie pracujące nad nowymi narzędziami analitycznymi. Nowy cel i nowe pozycjonowanie wyrażone jest przez hasło firmy „Confidence in Tomorrow”. Stoi za nim przewidywanie ryzyka handlowego i kredytowego już dziś, aby chronić przepływy pieniężne jutro.

Bilans dokonań firmy w minionym 20-leciu w Polsce

  • 20 tys. klientów,
  • 1,9 bln zł ubezpieczonego obrotu,
  • 106 tys. wypłaconych odszkodowań o wartości przekraczającej 2,2 mld zł, w tym blisko 2 mld zł z tytułu ubezpieczenia należności,
  • 7,3 mld zł odzyskanych z tytułu działań windykacyjnych.

Grupa Euler Hermes w Polsce jest częścią Allianz, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Działa poprzez trzy podmioty: Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes, Euler Hermes Collections oraz Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski – Kancelaria Prawna. Zatrudnia łącznie około 400 specjalistów i ekspertów w warszawskiej centrali i pięciu biurach regionalnych.

Źródło: Euler Hermes

Oceń ten artykuł: