Ekotrendy również na rynku nieruchomości

rozwiązania ekologiczne

Popularność ekologicznych produktów, usług czy rozwiązań rośnie z dnia na dzień. Wynika ona zwłaszcza z dynamicznej urbanizacji czy wzrostu ludności, które z kolei wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorcy, w tym deweloperzy, coraz częściej wprowadzają przyjazne środowisku rozwiązania, w duchu smart city – by żyło się lepiej. Co ciekawe, trend ten zauważalny jest już nie tylko w sferze nieruchomości komercyjnych, lecz także coraz częściej mieszkaniowych.

Moda na bycie „eko” przywędrowała do Polski z Zachodu, gdzie chciano zwrócić uwagę na ogromną i intensywną eksploatację środowiska naturalnego

Z tego względu zaczęto segregować śmieci, kupować ekologiczną żywność, a nawet odzież czy wykorzystywać torby wielokrotnego użytku. Wydawać by się mogło, że to tylko chwilowy trend, który w efekcie przeistoczył się w świadomy wybór wielu konsumentów.

Rosnące zatem potrzeby mieszkańców, wynikające nie tylko z bogacenia się społeczeństwa, ale i wejścia nowych technologii, cyfryzacji i digitalizacji, wpłynęły na konieczność wdrażania rozwiązań, zmierzających do lepszego i łatwiejszego życia. W myśl tego przekonania pojawiła się koncepcja smart city, gdzie inteligentne miasto wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne i inne innowacyjne narzędzia.

Dzieje się tak nie tylko ze względu na ochronę środowiska naturalnego, lecz także dynamiczną urbanizację czy wzrost ludności. Z wyżej wymienionych względów można stwierdzić, że wprowadzanie ekologicznych rozwiązań stało się obecnie jednym z kluczowych aspektów na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Ogólna świadomość mieszkańców wzrasta, zaś większość firm, w tym deweloperzy, skutecznie próbują zmniejszać negatywny wpływ swojej działalności na środowisko.

Firma Profbud stara się kierować proekologiczną filozofią. Idealnym przykładem na to jest ich nowa inwestycja biurowa Vector+, która została zaprojektowana w oparciu o ekologiczne rozwiązania i zieloną architekturę. Dzięki zrównoważonemu budownictwu, najemcy mogą odczuć szereg korzyści tj. obniżone koszty operacyjne, zmniejszenie zużycia energii czy lepszą jakość powietrza wewnątrz budynku. Widać, że działania przyjazne środowisku zyskują na popularności, z tego względu planuje się je wpisać w strategię zarządzania projektami, również mieszkaniowymi.

Na jakie rozwiązania ekologiczne stawiają deweloperzy?

Obecnie na rynku nieruchomości pojawia się coraz więcej budynków wyposażonych w rozwiązania ekologiczne, których celem jest ułatwienie codziennego życia i nadanie wyjątkowego charakteru danej inwestycji. Obejmują one często redukcję emisji dwutlenku węgla, odzyskiwanie ciepła czy generowanie własnej energii elektrycznej poprzez zastosowanie energii geotermalnej czy paneli fotowoltaicznych.

Te ostatnie są popularne zwłaszcza w segmencie domów jednorodzinnych, jednak coraz częściej implementowane także w sferze nieruchomości komercyjnych czy mieszkaniowych. Na tej zasadzie powstają zielone ogrody dachowe, pełniące funkcję nie tylko dekoracyjną, ale i akustyczną oraz izolacyjną. Deweloperzy często korzystają z inteligentnej technologii smart home, umożliwiającej kontrolowanie zużycia prądu i wody, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo, ograniczając do minimum możliwość awarii. Jednym z takich rozwiązań jest planowane zagospodarowanie wód opadowych do podlewania ogrodów, co sprzyja niższej retencji. Tym samym, wspierane są zasoby wód podziemnych i ograniczane ryzyko powodziowe.

Inną ciekawą metodą jest instalacja u każdego mieszkańca własnego licznika, poprzez który specjalny system czuwa nad odpowiednim bilansem zużycia surowców w częściach wspólnych osiedla. W celu ochrony pomieszczeń przed przegrzewaniem – zwłaszcza w biurowcach, inwestorzy wdrażają system BMS, który inteligentnie zarządza wentylacją, ogrzewaniem i chłodzeniem, dostosowując w nich na bieżąco warunki klimatyczne. Chcąc natomiast zmniejszyć emisję hałasu komunikacyjnego, stosują przeszklenia o podwyższonych parametrach akustycznych.

By zminimalizować emisję trujących spalin do atmosfery, powstały samochody elektryczne, które wymagają odpowiednio dostosowanej infrastruktury. Myśląc o posiadaczach nowoczesnych środków komunikacji, deweloperzy projektują parkingi, wyposażając je w innowacyjne stacje do ładowania elektrycznego. Inwestorzy coraz chętniej wykorzystują w swoich projektach czynnik smart, m.in. w zakresie inteligentnych czujników, przetwarzających dane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można bardzo dokładnie określić m.in. zapotrzebowanie energetyczne budynku czy zapotrzebowanie na energię.

Wszystkie tego typu rozwiązania, nie tylko znacznie wpływają na ochronę środowiska, ale i już na etapie zakupu podnoszą wartość budynków i mieszkań.

Źródło: Profbud

Oceń ten artykuł: