Wysokość opłaty telekomunikacyjnej dla przedsiębiorców na 2022 rok

Wysokość opłaty telekomunikacyjnej dla przedsiębiorców na 2022 rok

Wysokość opłaty telekomunikacyjnej dla przedsiębiorców na 2022 rok

Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są uiszczać roczną opłatę związaną z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji przez organy administracji. Minister Cyfryzacji ogłosił wysokości wskaźnika tej opłaty na 2022 rok.

Przedsiębiorcą telekomunikacyjnym jest przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:
a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest dostawcą usług,
b) a do dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług
towarzyszących – operatorem.

W związku z czynnościami wykonywanymi przez odpowiednie organy administracji w zakresie działalności telekomunikacyjnej, ustawa zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do pokrywania części kosztów tych działań. Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 19 listopada 2021 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2022 r. (M.P. z 9 grudnia 2021 r., poz. 1157), w 2022 r. wysokość wskaźnika tej opłaty wynosi 0,05%. To tyle samo co w 2021 roku, 2020, i pozostaje na tym samym, niezmiennym poziomie od 2009 roku.

Wskaźnik to procentowa wartość stawki, jaką przedsiębiorcy telekomunikacyjni muszą płacić od swoich rocznych przychodów.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: