Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są uiszczać roczną opłatę związaną z realizacją zadań

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało dane na temat wykorzystania przez Polaków internetu do załatwiania spraw urzędowych. Popularność tej formy komunikacji z administracją

Od początku 2020 roku w życie weszło kilka nowych przepisów dotyczących użytkowników aut. W poniedziałek 13 stycznia, Ministerstwo Cyfryzacji naświetliło

W ramach oferowanego przez rząd programu „Mój prąd”, obywatele mogą starać się o pozyskanie dofinansowania do zakupu i instalacji przydomowej