Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są uiszczać roczną opłatę związaną z realizacją zadań