Wpływ pandemii koronawirusa na polską gospodarkę

Wpływ pandemii koronawirusa na polską gospodarkę

Wpływ pandemii koronawirusa na polską gospodarkę

W najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego znalazła się analiza sytuacji gospodarczej kraju z punktu widzenia wpływu, jaki wywiera na nią pandemia COVID-19. Raport zawiera ocenę skutków pandemii dla przedsiębiorców w Polsce.

Badanie przeprowadzono w dniach 1 – 10 lutego 2021 r. wśród ok. 17,5 tys. przedsiębiorstw. Zadane pytania o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczyły oceny wpływu pandemii na różne aspekty prowadzonej działalności, m.in. na pracowników, na plany inwestycyjne, popyt i podaż oraz szansę na przetrwanie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorców pytano także o korzystanie z pomocy i ułatwień w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Jak informuje GUS, wyniki ankiety wskazują na poprawę sytuacji i wzrost optymizmu, szczególnie w sektorach gospodarki objętych mniejszymi obostrzeniami rządu związanymi z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. W porównaniu do pierwszego miesiąca nowego roku dominuje spadek udziału respondentów wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii:

– o 22,8 punktów procentowych w branży tekstylia, odzież, obuwie;

– o 13,1 pkt procentowych w branży przetwórstwa przemysłowego w produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;

– o 12,2 p.p. w jednostkach usługowych z liczbą pracujących od 10 do 49 osób;

– o 11 p.p. w jednostkach handlu detalicznego z liczbą pracujących 250 osób i więcej.

Pogorszenie sytuacji zgłosiły największe jednostki usługowe, wskazując na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii (wzrost o 4,8 pkt proc.), oraz branża zakwaterowania i gastronomii (wzrost o 5,2 pkt proc.).

W jednostkach handlu detalicznego o liczbie pracujących do 9 osób odnotowano 5 pkt proc. spadek oceny co do możliwości przetrwania n rynku jedynie do 3 miesięcy, jeśli nadal zostaną utrzymane aktualne, wprowadzone przez rząd ograniczenia w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Aż 17,8 pkt proc. spadek takich negatywnych ocen wykazała branża tekstylia, odzież, obuwie.

Zaobserwowano niewielki spadek odsetka pracowników wykonujących pracę zdalną i zbliżone formy pracy. Na podobnym poziomie jak w styczniu 2021 r. utrzymują się oceny zmiany poziomu zatrudnienia. Nadal największy stopień prognozowanej redukcji zatrudnienia wyraża branża zakwaterowanie i gastronomia.

Z raportu wynika, że w większości badanych obszarów gospodarki utrzymuje się spadek wskazań na poważne lub zagrażające stabilności firmy problemy z zatorami płatniczymi. Na wzrost zatorów wskazują przede wszystkim jednostki usługowe z sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (wzrost o 8,1 pkt proc.) oraz podmioty usługowe o liczbie pracujących do 9 osób (wzrost o 7,5 pkt proc.). Większość branż wyraża też mniejszy spadek zamówień od klientów w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

źródło danych GUS

Oceń ten artykuł: