Elektroniczny komunikat potwierdzenia doręczenia faktury korygującej

Elektroniczny komunikat potwierdzenia doręczenia faktury korygującej

Elektroniczny komunikat potwierdzenia doręczenia faktury korygującej

Firma przesyła kontrahentom faktury na wskazany przez nie, za ich zgodą, adres email. Wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem o ustalenie momentu doręczenia dokumentu.

Spółka z o.o. handlująca materiałami budowlanymi, dokumentuje dokonywane przez siebie dostawy towaru fakturami, zarówno w klasycznej formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, w pliku PDF. Na taką lub inną formę doręczenia faktur, w tym faktur korygujących, zgodę wyrażają sami kontrahenci, jednocześnie wskazując spółce adresy pocztowe i adresy mailowe, na które spółka dokonywać ma doręczeń.

W praktyce obrotu zdarza się, że zmuszona jest do skorygowania tych dokumentów na minus. Obniża tym samym swoją podstawę opodatkowania, a by tego dokonać musi jednak, zgodnie z ustawą o VAT, posiadać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru. Wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem, czy za udokumentowanie to może uznać automatyczny komunikat zwrotny, wysyłany przez serwer poczty elektronicznej spółki. Zdaniem firmy, momentem doręczenia e-faktur kontrahentowi jest chwila, w której firma otrzyma na swoją skrzynkę mailową zwrotny komunikat o przekazaniu wiadomości e-mail z załącznikiem w postaci e-faktur na serwer poczty przychodzącej kontrahenta.

W wydanej 18 września 2020 r. interpretacji indywidualnej z przedsiębiorcą zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Organ przyznał, że ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie odbiorca faktury ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej w ogóle, a co jest konieczne dla możliwości obniżenia podstawy opodatkowania przez wystawcę faktury. Dlatego też Dyrektor KIS stwierdził:

„Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Skoro w przypadku korekt faktur dostarczanych za pośrednictwem tradycyjnej poczty akceptowalną formą udokumentowania dostarczenia przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, nie można odmówić takiej mocy dowodowej otrzymanej informacji o dostarczeniu do kontrahenta faktury korekty drogą mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy)” (interpretacja o sygn. 0112-KDIL1-2.4012.302.2020.1.AG).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: