Firma przesyła kontrahentom faktury na wskazany przez nie, za ich zgodą, adres email. Wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem o