W czasie pandemii COVID-19 wiele osób przebywa na kwarantannie. W okresie tym trudno się przemieszczać, wychodzić z domu, a co

Firma przesyła kontrahentom faktury na wskazany przez nie, za ich zgodą, adres email. Wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem o