Wyniki budownictwa w maju 2021


Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 10,2% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,7%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji była ujemna i wyniosła -4,2%.

W okresie I-V 2021 dynamika produkcji budowlano-montażowej była niższa o 6,7% niż przed rokiem.

Dane GUS okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się wyższa o 3,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 3,9% w porównaniu z kwietniem 2021 roku.

Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest efektem zwiększenia wartości robót w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 18,2%) oraz wykonujących roboty specjalistyczne (o 15,0%). Spadek o 2,6% zanotowano w jednostkach związanych z budową budynków.

W maju produkcja budowlano-montażowa zazwyczaj jest wyższa od notowanej w kwietniu.

W stosunku do maja 2020 roku zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 19,0%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 4,7%). Zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej nastąpiło dla jednostek zajmujących się budową budynków (o 5,7%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w maju okazały się o 0,5% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie o 3,3% wyższe niż przed rokiem. W kwietniu ceny było o 0,5% wyższe niż w marcu i jednocześnie o 2,9% wyższe niż przed rokiem.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: