Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w październiku 2021 r.Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,4% wyższa niż we

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lipcu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 4,7% niższa niż

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,2% wyższa niż