Wyniki budownictwa w sierpniu 2021


Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 10,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 3,3%.

W okresie I-VIII 2021 roku produkcja budowlano-montażowa była o 0,2% wyższa niż przed rokiem.

Dane GUS dotyczące rocznej dynamiki produkcji okazały się wyższe od prognozy KIG i oczekiwań rynkowych. Patrząc na wzrost produkcji w ujęciu rocznym warto jednak mieć na uwadze, że w sierpniu ubiegłego roku zanotowano spadek o 12,0% r/r. Wzrost produkcji może również świadczyć o stopniowym rozładowywaniu opóźnień w dużych procesach inwestycji infrastrukturalnych.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 7,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 1,6% wyższa w porównaniu z lipcem 2021 roku.

Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest efektem zwiększenia wartości robót w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 13,1%) oraz wykonujących roboty specjalistyczne (o 3,9%). Zmniejszenie wartości wykonanych prac nastąpiło w przedsiębiorstwach związanych z budową budynków (o 10,1%).

W stosunku do sierpnia 2020 roku zwiększenie wartości zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej odnotowano we wszystkich działach budownictwa. W jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne produkcja wzrosła o 29,7%, w przedsiębiorstwach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej – o 6,8%, a zajmujących się budową budynków – o 0,4%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu okazały się o 0,7% wyższe niż w lipcu i jednocześnie o 4,4% wyższe niż przed rokiem. W lipcu ceny były o 0,6% wyższe niż w czerwcu i jednocześnie o 4,0% wyższe niż przed rokiem.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza, informacja prasowa

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: