Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,9% niższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lipcu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,5% wyższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w czerwcu. Sprzedaż okazała się o 3,5% wyższa niż w maju

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w czerwcu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 3,4% wyższa