Od marca emeryci i renciści mogą dorobić więcej

Od marca emeryci i renciści mogą dorobić więcej

Od marca emeryci i renciści mogą dorobić więcej

Od marca zwiększają się limity dochodów dla wcześniejszych emerytów i rencistów, dzięki czemu będą mogli dorobić więcej do wypłacanych świadczeń.  Jak poinformował ZUS  najniższy próg bezpiecznego dorabiania jest wyższy o ponad 236 zł brutto.

O 439,20 zł wzrastają limity, do jakich mogą zarobić przy swoich świadczeniach wcześniejsi emeryci i renciści, by ich wypłaty nie zostały całkowicie zawieszone. Dochody nie mogą przekroczyć teraz 7 793,70 zł. brutto. Jeśli  natomiast nie osiągną zarobków wynoszących 4 196,60 zł brutto miesięcznie, wówczas świadczenie mogą pobierać w całości.

Jak wskazał ZUS zmniejszeniu podlegają świadczenia w przypadku osiągania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału kalendarzowego ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a zawieszeniu podlegają świadczenia w chwili osiągnięcia przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Limity w wysokości dodatkowego wynagrodzenia obejmą jedynie osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który osiągnął wiek 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn może dorabiać bez limitów i nie wpłynie to na wysokość pobieranych przez niego świadczeń.

Bez ograniczeń mogą dorabiać też osoby pobierające emerytury częściowe, renty inwalidy wojennego, renty inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także członkowie rodzin pobierający renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń oraz od tego roku – osoby pobierające renty socjalne. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może zarabiać bez ograniczeń.

 

Redakcja Portalu SKarbiec.biz

Oceń ten artykuł: