Jak Polacy żyją w pracy? Raport Pracuj.pl „Zawodowy styl życia”

Jak Polacy żyją w pracy Raport Pracuj.pl Zawodowy styl życia

Jak Polacy żyją w pracy Raport Pracuj.pl Zawodowy styl życia
Na nasz sposób pracy wpływa wiele kwestii – m.in. styl życia, hobby, osobowość czy wiek. W najnowszym raporcie „Zawodowy styl życia. Oblicza pracy Polaków” Pracuj.pl prezentuje wyniki badań pokazujące, jak ważną rolę pełni tzw. lifestyle w kształtowaniu karier wielu osób w Polsce. Zespół portalu sprawdza też, jakie zmiany w naszym stylu życia w pracy spowodowała lub może spowodować pandemia koronawirusa.

Co w raporcie? Tematy, które zbadaliśmy:

1

Praca, czyli więcej niż… praca

Przychodząc do pracy, przynosimy ze sobą przyzwyczajenia i postawy z życia prywatnego. Szukamy miejsc zatrudnienia, które są bliskie naszemu sposobowi funkcjonowania. Czy wiemy jednak jakie style pracy i życia w zespole najczęściej odpowiadają Polakom? Chcąc temu się przyjrzeć, przedstawiamy raport „Zawodowy styl życia”, w którym opisaliśmy postawy kandydatów i pracowników w Polsce dotyczące aspektów życia zawodowego związanych z kwestiami lifestyle.

2

Blisko 60-stronicowy raport to kompendium wiedzy o dziewięciu zagadnieniach dotyczących zawodowego stylu życia. Przedstawionym w raporcie tematom towarzyszy ponad 40 wykresów i infografik z ciekawymi danymi, a także 14 komentarzy ekspertów. Obok specjalistów ds. rynku pracy raport skomentowali naukowcy, praktycy w komentowanych dziedzinach i influencerzy. Co równie ważne, w specjalnej sekcji przyjrzeliśmy się badanym zjawiskom także pod kątem zmian, jakie może w ich postrzeganiu przez pracowników i pracodawców wprowadzić pandemia koronawirusa.

Tak blisko, tak daleko. Nowe formy integracji

Jednym z zagadnień omawianych w raporcie są relacje międzyludzkie między współpracownikami. Aż 6 na 10 badanych uważało, że przyjaźnie ułatwiają lepsze wykonywanie obowiązków zawodowych – o czym pisaliśmy z okazji tegorocznych Walentynek. W najnowszym raporcie prezentujemy jednak po raz pierwszy nowe dane, dotyczące podejścia Polaków do różnych form integracji jeszcze przed pandemią. Według respondentów budowie relacji w zespole sprzyjają przede wszystkim fizyczne spotkania: imprezy integracyjne, wyjazdy firmowe czy wspólne warsztaty.

3

Pandemia koronawirusa spowodowała znaczne zmiany w zakresie omawianych form integracji – w związku z izolacją społeczną i ograniczeniami „fizyczne” spotkania stanęły pod znakiem zapytania, wszelkiego rodzaju aktywności i wyjazdy zakładające bezpośredni kontakt musiały zostać przełożone lub odwołane. Rośnie natomiast liczba aktywności integracyjnych w przestrzeni wirtualnej.

4

Najbliższe miesiące są testem kreatywności pracodawców w obszarze utrzymywania więzi w zespole bez „fizycznych” form integracji. Firmy zaczęły mocniej pobudzać aktywności w firmowych sieciach społecznościowych, organizować wewnętrzne konkursy, przykładać większą wagę do komunikacji wewnętrznej. Trudno jednak prognozować, by tego typu działania w pełni wypełniły lukę po spotkaniach i wyjazdach integracyjnych – komentuje Łukasz Marciniak, ekspert Grupy Pracuj.

Nowa integracyjna rola biur

Jak piszą eksperci Pracuj.pl w raporcie, w drugiej połowie maja i czerwcu 2020 część firm zaczęła ponownie otwierać dostęp do biur dla pracowników. O całkowitym powrocie do sytuacji sprzed pandemii nie sposób było jednak mówić. Pracodawcy, którzy mogli sobie pozwolić na dalszą pracę zdalną zespołów – np. bez znaczącego spadku efektywności – wprowadzali różnego rodzaju rozwiązania obniżające ryzyko zakażeń. Należały do nich m.in. dobrowolny wybór miejsca pracy przez pracowników, udostępnienie tylko części biurek w budynku czy rotacyjna obecność w biurach poszczególnych zespołów.

6

Według ekspertów sytuacja ta będzie mieć miejsce jeszcze przez wiele miesięcy. Wielki test pracy zdalnej, jakim był wybuch pandemii, w wielu środowiskach wypadł zaskakująco pozytywnie. Jak wpłynie to na rolę biur i innych przestrzeni pracy w życiu firm? Z jednej strony zdecydowana większość pracowników (89%) chce pracować przynajmniej częściowo zdalnie po opanowaniu pandemii. Z drugiej jednak ponad połowa twierdzi, że dzięki pandemii mocniej docenili możliwość spotkań ze współpracownikami w siedzibie firmy.

Można spodziewać się, że biura stopniowo będą ewoluować w stronę miejsc dedykowanych aktywnej pracy zespołowej, organizacji spotkań projektowych i budowaniu więzi między współpracownikami. Rzadziej natomiast będą służyć jako przestrzeń traktowana wyłącznie jako miejsce indywidualnej, codziennej pracy w stale wyznaczonym miejscu.

Nowe wyzwania zawodowego stylu życia

Pandemia nie zmieniła większości naszych hobby, postaw i preferencji związanych ze stylem życia, ale nowe warunki stwarzają nowe wyzwania dla pracowników i pracodawców. Raport zwraca uwagę na cztery z nich: nową rolę biur i przestrzeni pracy, budowę relacji międzyludzkich w rozproszonych zespołach, nowe oczekiwania dotyczące benefitów oraz potrzebę wsparcia różnorodnych grup specjalistów w pracy zgodnej z ich stylem życia. Jak zauważyli rekruterzy badani niedawno przez zespół Pracuj.pl, szczególnie ciekawa ewolucja dotyczy podejścia Polaków do benefitów. W najbliższych miesiącach wszystkie wspomniane zagadnienia mogą wpływać znacząco zarówno na sposób pracy zespołów, jak i na przyciąganie nowych pracowników przez firmy.

7

Epidemia koronawirusa zmieniła wiele w naszym życiu zawodowym. Poświęciliśmy i poświęcamy jej sporo uwagi w różnorodnych materiałach i działaniach Pracuj.pl. W najbliższych miesiącach będziemy obserwować wpływ efektów epidemii zarówno na podstawowe kwestie związane z pracą, np. mobilność zawodową, wymagania płacowe, jak i jej bardziej „miękkie” aspekty. Raport pozwala przyjrzeć się, jak zmieniający się wokół nas świat łączy się w pracy z wieloma rolami, które pełnimy w życiu – podsumowuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.

8

Źródło: Pracuj.pl

Oceń ten artykuł: