Czas dla rodziny tylko w Święta? Polacy na tle europejskich pracowników

zachowanie równowagi

Dla zaledwie 14,8 proc. polskich pracowników zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest odpowiednią motywacją do pracy. Tymczasem w Europie potrzebę oddzielenia tych dwóch sfer życia wyraża pięć razy więcej pracowników – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę ADP. Nie udaje się to 31 proc. ankietowanych Europejczyków.

Nadchodząca przerwa świąteczna to dla Polaków dobra okazja, aby poświęcić więcej czasu rodzinie, przyjaciołom i często zaniedbywanym pasjom. Mimo, iż coraz częściej pracodawcy zwiększają elastyczność pracy i odchodzą od kultury „ciągłego podłączenia”, to jednak zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym nie jest kluczowym elementem dla pracowników. Większość wskazuje odpowiednie wynagrodzenie, dobre relacje ze współpracownikami, uznanie managera i dodatek urlopowy, jako kluczowe elementy motywujące do pracy.

Zadaniem specjalistów ds. zasobów ludzkich, w firmach pozostaje więc zbudowanie takiego środowiska pracy, które pozwoli na zachowanie harmonii pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Przepracowanie bowiem w dłuższej perspektywie negatywnie wpływa na efektywność i stosunek do wykonywanej pracy.

zachowanie równowagi

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na interesujące różnice wśród pracujących Polaków

Niemal co piąty respondent (19,3 proc.) z Wielkopolski wskazał „work-life balance” jako odpowiednią motywację do pracy. W przypadku województwa opolskiego było to jedynie 6,1 proc. ankietowanych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w wymienionych dwóch województwach najczęściej wymienianą motywacją do pracy było adekwatne wynagrodzenie ponad 63 proc.).

Życie zawodowe i prywatne są ze sobą nierozerwalnie związane. Ponad połowa pracowników przyznaje, że życie osobiste wpływa na ich wyniki w pracy (58 proc.). Równocześnie jedna trzecia (34 proc.) twierdzi, że zły dzień w pracy rzutuje na ich życie osobiste.

Według badań, równowagę między życiem zawodowym i prywatnym częściej zachowują kobiety. Dla 62 proc. z nich możliwość zachowania „work-life balance” jest kluczową cechą idealnej pracy. Dla porównania, taką odpowiedź wskazało 52 proc. mężczyzn. Badanie „People Unboxed” ADP wykazało również, że im pracownik młodszy, tym zachowanie równowagi między pracą, a życiem rodzinnym jest dla niego mniej ważne. Wyjątek stanowią osoby powyżej 65. roku życia.

zachowanie równowagi

Źródło: ADP Polska

Oceń ten artykuł: