Miniony rok na rynku pracy był trudny do jednoznacznej oceny. Z jednej strony dość znacząco spadły niektóre wskaźniki, takie jak

Warszawa – 19 stycznia 2021 rok – Już 6 na 10 pracowników aktualnie wykonuje swoje obowiązki całkowicie zdalnie. Nie jest to

Z roku na rok w Polsce zwiększa się odsetek pracowników przekonanych o swoich wysokich kwalifikacjach zawodowych – tak wynika z

Warszawa – 1 grudnia 2020 rok – Dyrektorzy zarządzający są zdania, że warunki do prowadzenia biznesu w najbliższych sześciu miesiącach będą