Unia Europejska aktualizuje czarną listę jurysdykcji podatkowych niechętnych do współpracy

Unia Europejska aktualizuje czarną listę jurysdykcji podatkowych niechętnych do współpracy

Unia Europejska aktualizuje czarną listę jurysdykcji podatkowych niechętnych do współpracy

Unia Europejska dodała we wtorek 6 października 2020 r. dwa kolejne kraje na czarną listę tzw. jurysdykcji podatkowych niechętnych do współpracy. To Barbados i Anguilla. Jednocześnie usunęła z niej dwie inne jurysdykcje: Kajmany i Oman.

Barbados i Anguilla zostały dodane do unijnego wykazu jurysdykcji podatkowych niechętnych do współpracy ze względu na kwestie przejrzystości podatkowej. Kajmany i Oman zniknęły z czarnej listy, ponieważ wywiązały się ze swoich zobowiązań co do usunięcia szkodliwego systemu podatkowego i zwiększenia przejrzystości podatkowej.

Najnowsza aktualizacja wykazu utrzymuje w nim więc liczbę 12 jurysdykcji. Są to: Samoa Amerykańskie, Anguilla, Barbados, Fidżi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seszele, Trynidad i Tobago, Vanuatu oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. W ramach procesu sporządzania unijnego wykazu, państwa/jurysdykcje są oceniane według trzech głównych kryteriów: przejrzystości podatkowej, sprawiedliwego opodatkowania i rzeczywistej działalności gospodarczej. Te państwa, które nie spełniają któregokolwiek z tych kryteriów proszone są o zobowiązanie się do podjęcia w wyznaczonym terminie działań zmierzających do usunięcia tych uchybień, narażając się na ryzyko dodania do listy jurysdykcji niechętnych do współpracy w przypadku niespełnienia swoich zobowiązań.

Niemniej, z powodu pandemii wirusa COVID-19, państwa członkowskie kolejny raz zdecydowały o poluzowaniu części obostrzeń i wymogów wobec niektórych krajów znajdujących się na przejściowej, „szarej liście”, tak by umożliwić im wypełnienie podjętych przez nie zobowiązań. Niedawno z szarej listy państwa członkowskie UE usunęły Bośnię i Hercegowinę oraz Mongolię.

Jest to pierwsza aktualizacja listy od czasu ogłoszenia przez Komisję Europejską w lipcu tego roku planów przeglądu zakresu geograficznego i kryteriów procesu sporządzania wykazu oraz oceny środków obronnych stosowanych obecnie przez Unię Europejską i poszczególne państwa członkowskie wobec krajów i terytoriów umieszczonych na liście.

Komisja Europejska realizuje lipcowy pakiet podatkowy, który ma zagwarantować, że polityka podatkowa Unii Europejskiej będzie wspierać ożywienie gospodarcze i długoterminowy wzrost gospodarczy w Europie. Pakiet ten opiera się na dwóch filarach: sprawiedliwości i prostocie. Sprawiedliwe opodatkowanie pozostaje głównym priorytetem dla Komisji Europejskiej, jako środek ochrony dochodów publicznych, który będzie odgrywał ważną rolę w ożywieniu gospodarczym UE w perspektywie krótkoterminowej i dobrobycie w perspektywie długoterminowej. Ten plan działania przewiduje nasilenie walki z nadużyciami podatkowymi, ograniczenie nieuczciwej konkurencji podatkowej i zwiększenie przejrzystości podatkowej.

źródło: www.ec.europa.eu

Oceń ten artykuł: