Sytuacja gospodarcza jest głównym problemem w pandemii koronawirusa – uważa 65 proc. Europejczyków

Sytuacja gospodarcza jest głównym problemem w pandemii koronawirusa – uważa 65 proc. Europejczyków

Sytuacja gospodarcza jest głównym problemem w pandemii koronawirusa – uważa 65 proc. Europejczyków

Według przeprowadzonego w miesiącach lipiec – sierpień 2020 r. badaniach Eurobarometru, jako największą bolączkę i zagrożenie, Europejczycy upatrują teraz w niepewnej i pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Dopiero na kolejnych miejscach wymieniają: zdrowie i bezrobocie.

 Badanie Eurobarometru „Summer 2020 – Standard Eurobarometr” (EB 93)” zostało przeprowadzone w drodze klasycznej ankiety osobistej, oraz wyjątkowo uzupełnione wywiadami internetowymi, w dniach 9 lipca – 26 sierpnia 2020 roku, w 27 państwach członkowskich UE, w Wielkiej Brytanii i krajach kandydujących. W 27 państwach członkowskich przeprowadzono 26 681 wywiadów.

W niespokojnym, naznaczonym pandemią koronawirusa okresie, zaufanie Europejczyków do Unii Europejskiej pozostaje stabilne. Ufają, że UE podejmie właściwe decyzje w odpowiedzi na pandemię. W opublikowanym 23 października 2020 r. najnowszym cyklicznym badaniu Eurobarometru, europejscy obywatele określają sytuację gospodarczą, stan finansów publicznych państw członkowskich oraz imigrację jako trzy najpilniejsze problemy na szczeblu UE.

Obawy dotyczące sytuacji gospodarczej na szczeblu europejskim nie były tak duże od wiosny 2014 r. Sytuacja gospodarcza jest również głównym problemem na szczeblu krajowym, a w dalszej kolejności zdrowie i bezrobocie. Zaniepokojenie sytuacją gospodarczą odzwierciedla się w szczególności w postrzeganiu obecnego stanu gospodarki. 64 proc. Europejczyków uważa, że sytuacja jest zła, a 42proc. uważa, że gospodarka ich kraju odrodzi się po negatywnych skutkach wybuchu pandemii koronawirusa w 2023 roku lub później. W samym środku pandemii wirusa COVID-19 zdrowie (22 proc.) jest czwartym najczęściej wymienianym problemem na poziomie UE.

Ponadto Europejczycy są podzieleni w swojej ocenie środków podjętych przez Unię Europejską w celu zwalczania pandemii ogółem (45 proc. zadowolonych wobec 44 proc. niezadowolonych), podczas gdy większość respondentów w 19 państwach członkowskich jest zadowolona ze środków podjętych przez UE w tym kontekście. Jednak 62 proc. respondentów twierdzi, że ufa Unii, że podejmie właściwe decyzje w przyszłości, a 60 proc. jest nadal optymistycznie nastawionych do przyszłości UE. Najczęściej wymienianymi priorytetami reakcji UE na pandemię koronawirusa są: opracowanie strategii na wypadek podobnego kryzysu w przyszłości oraz wygospodarowanie środków finansowych na znalezienie leczenia lub szczepionki (po 37 proc.). 30 proc. respondentów uważa, że opracowanie europejskiej polityki zdrowotnej powinno być priorytetem.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: