Jak wynika z opublikowanego 10 września raportu Eurobarometru, opracowanego na podstawie badań przeprowadzonych w okresie od czerwca do lipca 2021

Jak poinformowała w czwartek 27 maja Komisja Europejska, według przeprowadzonego w ramach Eurobarometru sondażu, poparcie społeczne dla euro osiągnęło najwyższy

Według przeprowadzonego w miesiącach lipiec – sierpień 2020 r. badaniach Eurobarometru, jako największą bolączkę i zagrożenie, Europejczycy upatrują teraz w