Przemieszczenia towarów w procedurze call-off stock do Wielkiej Brytanii na przełomie Brexitu

Przemieszczenia towarów w procedurze call-off stock do Wielkiej Brytanii na przełomie Brexitu

Przemieszczenia towarów w procedurze call-off stock do Wielkiej Brytanii na przełomie Brexitu

Dostawcy, którzy do 31 grudnia 2020 r. przemieścili towary w procedurze call-off-stock z Polski do Wielkiej Brytanii, nie muszą wykazywać w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów objętych tą procedurą.

W ubiegłym roku, w wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów procedurę magazynu konsygnacyjnego zastąpiono procedurą magazynu call-off stock, ale tylko w zakresie nazewnictwa. Obowiązujący bowiem w polskiej ustawie o VAT magazyn konsygnacyjny w istocie odpowiadał rozpowszechnionej w Unii Europejskiej procedurze magazynu call-off stock (z ang. prawo do odwołania).

Polega ona na wyodrębnieniu u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsca przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło 6 kwietnia 2021 r. wątpliwości w zakresie procedury call-off stock związane z wystąpieniem przez Wielką Brytanię z UE z dniem 1 stycznia 2021 r. Od tego bowiem dnia UK w dziedzinie VAT nie podlega już prawu unijnemu. Nie dotyczy to Irlandii Północnej. MF informuje, że w przypadku gdy towar przemieszczono z Polski na terytorium UK w terminie do 31 grudnia 2020 r., a prawo do rozporządzania nim jak właściciel przeniesiono na nabywcę, to mimo iż towar miał temu nabywcy zostać dostarczony po 31 grudnia 2020 r., podatnik wysyłający lub transportujący towar nie jest zobowiązany do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w informacji podsumowującej, a po spełnieniu pozostałych wymogów ustawy o podatku od towarów i usług, może skorzystać przy opodatkowaniu tej dostawy z 0% stawki VAT. Z uwagi na odrębne ustalenia Brexitu, wskazany brak obowiązku wykazania informacji nie dotyczy WDT w ramach procedury call-off stock dokonanej na terytorium Irlandii Północnej.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: