Priorytetem bezpieczeństwo kraju. Polska także będzie płacić więcej do Unijnej kasy.

14 marca 2019 r., Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz wystąpił w Sejmie z informacją nt. zadań polityki zagranicznej Polski w 2019 r. Exposé zawierało deklarację głównych zamierzeń polskiej dyplomacji.

 

Do najważniejszych zadań MSZ w 2019 r. należeć będzie udział w formowaniu przyszłego kształtu Unii Europejskiej. Już bowiem w maju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a także nieformalne spotkanie szefów państw i rządów w Sibiu, którego najważniejszym tematem będzie przyszłość Unii. Głównym punktem czerwcowych obrad Rady Europejskiej będzie przyjęcie nowej Agendy Strategicznej dla Unii Europejskiej. Minister zwrócił też uwagę, że po brexicie równowaga głosów zostanie bardzo mocno zachwiana. W Unii dużym państwom przysługują tzw. głosy uprzywilejowane, które nadają im większą możliwość decydowania o losach wszystkich państw członkowskich. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, moc głosów tych państw wzrośnie jeszcze bardziej.

Polska polityka zagraniczna dążyć ma do utrzymania wysokiego poziomu finansowania polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej w UE.

„Niedobór środków po brexicie powinien być zrekompensowany rezygnacją z rabatów budżetowych i wzrostem składek pozostałych państw członkowskich. Polska deklaruje gotowość do stosownego zwiększenia naszej składki” – powiedział minister Czaputowicz.

Priorytetem polskiej polityki zagranicznej ma być również zwiększenie możliwości obronnych kraju, poprzez jeszcze silniejszą współpracę w ramach NATO, głównie w obrębie wschodniej granicy Polski. Minister zapowiedział dalsze wzmożone prace nad budową tarczy antyrakietowej w Redzikowie, jako stałej bazy wojsk USA w Polsce.

W exposé znalazła się także informacja nt. bieżącego udziału Polski w misjach wojskowych na świecie. Poza jej granicami stacjonuje obecnie ok. 1 500 polskich żołnierzy.

Innym z priorytetów polskiej dyplomacji ma być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju:

„Jednym z ważnych celów polskiej polityki zagranicznej jest także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, co może nastąpić jedynie poprzez uniezależnienie się od rosyjskich dostaw gazu. Konsekwentnie przeciwstawiamy się realizacji projektu Nord Stream 2 i popieramy krytyczne stanowisko Komisji Europejskiej w tym zakresie” – powiedział szef MSZ. – „Kluczowym projektem dla bezpieczeństwa dostaw gazu jest budowa gazociągu Baltic Pipe, łączącego Polskę, poprzez Danię, a następnie Norwegię, ze złożami gazu na Morzu Północnym”.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: