Dłuższy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie i wsparcie przejściowe

Dłuższy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie i wsparcie przejściowe

Dłuższy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie i wsparcie przejściowe

Termin na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego zostanie wydłużony do 31 maja 2022 roku, a na zgłoszenie zmian do tych wniosków do 15 czerwca.

We wtorek 26 kwietnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował projekt rozporządzenia wydłużającego o ponad 2 tygodnie oba ww. terminy. Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 5 lutego 2015 r.
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja. Natomiast zgłoszenia zmian w tych wnioskach można dokonać do dnia 31 maja roku, w którym dany wniosek został złożony. Terminy te nie podlegają przywróceniu. Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 3, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić dłuższe terminy.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, tegoroczne wydłużenie terminów na składanie wniosków w zakresie dopłat bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego, stanowi odpowiedź na postulaty rolników podnoszących, że w 2022 roku składanie ww. wniosków odbywa się trudnych warunkach ekonomicznych, determinowanych wysokim wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej i przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: