Termin na złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego zostanie wydłużony do 31 maja 2022 roku, a