Który region Polski ma największy potencjał innowacyjności?

Który region Polski ma największy potencjał innowacyjności?

Każdy region Polski ma własny przepis na rozwój innowacyjności. Głównym czynnikiem rozwoju jest wprawdzie ich potencjał gospodarczy, na który składa się wiele czynników, m.in.: stopień rozwoju przemysłu, dostępność zaplecza edukacyjnego i kapitału ludzkiego czy udział kapitału zagranicznego. Według rankingu „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”, w czołówce województw o największym potencjale innowacyjności utrzymują się: mazowieckie, małopolskie oraz pomorskie.

Regiony, w których ulokowanych jest wiele zakładów produkcyjnych, muszą inwestować w innowacyjne rozwiązania, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Duża liczba uczelni wyższych oznacza natomiast dostęp do wykwalifikowanych kadr. Aby utrzymać dobrych pracowników każdy region Polski musi z kolei oferować dostęp do atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, dobrą infrastrukturę i zaplecze mieszkaniowe.

Dla rozwoju innowacyjności znaczenie ma również polityka regionalna – dostęp do dotacji, stwarzanie możliwości współpracy biznesu i nauki, finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej oraz ulgi podatkowe dla firm podejmujących taką działalność.

Każdy region ma własne uwarunkowania

Wiele województw wspiera rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji czyli regionalnych sektorów gospodarki, które mają potencjał rozwojowy. Są to w zależności od województwa np. energia zrównoważona, technologie informacyjne, elektrotechnika, ale również turystyka i przemysł maszynowy, a także przemysły kreatywne oraz czasu wolnego.

Wiele z czynników wpływających na wzrost innowacyjności regionu to jednak czynniki lokalne. Niektóre regiony mają lepsze położenie geograficzne niż inne (np. z dostępem do dużych dróg lub tras międzynarodowych), na ich terenie znajduje się większa liczba uczelni wyższych, dominuje w nich przemysł albo rolnictwo. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, każde z województw musi opracować „przepis na innowacyjność” samodzielnie – uwzględniając lokalną specyfikę i dostępne środki do rozwoju innowacyjności.

Który region Polski wypada najgorzej?

Najniższy potencjał innowacyjności mają województwa warmińsko-mazurskie, lubuskie oraz świętokrzyskie. W dużym stopniu jest to związane z faktem, że są to małe ośrodki akademickie i biznesowe, w związku z czym trudniej jest im ten potencjał budować.

Źródło: Bank Millennium

Oceń ten artykuł: