Handel hurtowy w lutym i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w lutym. Sprzedaż okazała się o 7,7 % wyższa niż w styczniu i jednocześnie o 7,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że w styczniu sprzedaż hurtowa w ujęciu miesięcznym spadla o 6,6%, ale była wyższa niż przed rokiem o 4,4%.

Wzrost sprzedaży hurtowej w lutym jest zjawiskiem typowym, ale wysoka dynamika może oznaczać, że w lutym miało miejsce częściowe nadrabianie obserwowanych w styczniu spadków zamówień.

Wyniki sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym były wypadkową wzrostów w grupach: sprzedaż realizowana na zlecenie (o 18,8%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 11,7%), kosmetyki oraz wyroby farmaceutyczne (o 8,5%), handel niewyspecjalizowany (o 7,4%) oraz agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 5,1%). Spadki zanotowano w sprzedaży żywności (o 5,5%), wyrobów tytoniowych (o 3,8%), narzędzi technologii informacyjnej komunikacyjnej oraz maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (o 3,0%) oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 0,9%).

Roczna dynamika sprzedaży w handlu hurtowym ogółem wzrosła z 4,4% zanotowanych w styczniu do 7,6% w lutym. Wpłynęły na to m.in. dodatnie wyniki sprzedaży w siedmiu grupach: sprzedaż realizowana na zlecenie (14,9%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 14,8%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 6,9%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 5,6%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 3,2%), sprzedaż niewyspecjalizowana (o 2,7%), wyroby tytoniowe (o 1,9%). Spadki w ujęciu rocznym zanotowano w przypadku sprzedaży napojów bezalkoholowych (o 8,4%) oraz żywności (o 5,1%).

W lutym nowe zamówienia w przemyśle okazały się o 3,7% wyższe niż przed rokiem (w styczniu były niższe o 3,2%). Poziom zamówień eksportowych w lutym okazał się o 0,7% wyższy niż przed rokiem (w styczniu zamówienia był niższe niż przed rokiem o 6,7%). Warto zauważyć, że w ostatnich dwóch miesiącach roczna dynamika zamówień dla całego przemysłu jest wyższa od zamówień eksportowych, co może oznaczać wzrost znaczenia rynku krajowego, jako odbiorcy produkcji polskich firm.

Źródło: KIG

Oceń ten artykuł: