Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w czerwcu. Sprzedaż okazała się o 3,5% wyższa niż w maju

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w maju Sprzedaż okazała się o 2,1% wyższa niż w kwietniu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w kwietniu. Sprzedaż okazała się o 11,7% niższa niż w marcu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w marcu. Sprzedaż okazała się o 23,7% wyższa niż w lutym