Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu.Sprzedaż okazała się o 9,9% wyższa niż w sierpniu i

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w kwietniu. Sprzedaż okazała się o 11,7% niższa niż w marcu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w lutym. Sprzedaż okazała się o 7,7 % wyższa niż w