Colliers International publikuje pakiet informacyjny na temat wpływu COVID-19 na rynki w regionie CEE

wpływ covid-19

Warszawa, 3 kwietnia 2020 r.

– Colliers International uruchomił pakiet informacyjny dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w celu monitorowania dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynkach nieruchomości w regionie. Stanowi on kontynuację serii pt. Special Insight Series – Opportunities and Challenges in Extraordinary Times. Pakiet zawiera informacje o nastrojach na poszczególnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz aktualne dane dotyczące m.in. podaży całkowitej, nowej podaży, czynszów, stóp zwrotu i popytu dla wszystkich sektorów nieruchomości.

– Oprócz danych i parametrów rynkowych w pakiecie informacyjnym prezentujemy również wiadomości dotyczące działań podejmowanych wobec ludności i firm, wsparcia ze strony władz lokalnych, a także trendów i perspektyw dla sektorów nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej w tych bezprecedensowych czasach – mówi Kevin Turpin, dyrektor regionalny ds. badań rynku na Europę Środkowo-Wschodnią w Colliers International.

Kluczowe informacje zawarte w pakiecie:

  • Kraje Europy Środkowo-Wschodniej były jednymi z pierwszych, które wprowadziły ograniczenia dla ludności i firm, w związku z czym do tej pory odnotowano w regionie stosunkowo niewiele zachorowań. W wielu krajach jednak dane te mogą być błędne ze względu na niewystarczającą liczbę wykonywanych testów.
  • Na władze państw wywierany jest ogromny nacisk, aby ogłaszały i wdrażały środki pomocowe dla ludności, firm i gospodarki. Pomoc ta powoli zaczyna być wdrażana, jednak przy tak ogromnej skali działań potrzeba czasu, aby przyniosła realne efekty.
  • Gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej po wielu latach solidnego wzrostu znalazły się pod presją. Chociaż dotkliwość pandemii będzie zależała od czasu jej trwania, a następnie czasu potrzebnego na powrót do normalności, w 2020 r. wszystkie kraje odnotują spadki lub recesję.
  • Rynki biurowe żegnają się z okresem dynamicznego wzrostu. Wynajmujący, najemcy, a także inni uczestnicy tego sektora będą zmuszeni znaleźć sposób na przetrwanie tej sytuacji. Większość pracowników pracuje zdalnie. Należy także spodziewać się opóźnień na budowach.
  • Rynki handlowe w Europie Środkowo-Wschodniej muszą się mierzyć z najbardziej restrykcyjnymi ograniczeniami w związku z pandemią. Zamknięto lokale gastronomiczne i rozrywkowe, punkty usługowe oraz galerie handlowe. Ograniczono także działalność wielkopowierzchniowych sklepów budowalnych. W odpowiedzi na znaczący wzrost popytu rozwijają się platformy handlu elektronicznego, zwłaszcza w branży produktów spożywczych.
  • Przemysł w regionie CEE również stoi przed trudnymi wyzwaniami, ponieważ branża motoryzacyjna, idąc w ślady swoich dostawców, w zasadzie zaprzestała produkcji. Niektórzy producenci – w miarę możliwości – przestawili produkcję na sprzęt oraz artykuły medyczne i higieniczne.
  • Wzrosło zapotrzebowanie na krótkoterminowe rozwiązania w zakresie magazynowania. Jest to wynik zmian wprowadzanych przez podmioty z branży e-commerce, które mają umożliwić płynne funkcjonowanie łańcuchów dostaw przy rosnącym popycie ze strony konsumentów i przedsiębiorstw działających w zupełnie nowych okolicznościach.

Źródło: Colliers International

Oceń ten artykuł: