Banki otwierają oddziały, ale zamykają filie i przedstawicielstwa, i zwalniają ludzi

Komisja Nadzoru Finansowego udostępniła raport miesięczny na temat sektora bankowego w Polsce wg stanu na 31 października 2019 r. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni miesiąca znacznie wzrosła liczba otwartych w kraju oddziałów banków, ale nie spowodowało to proporcjonalnego wzrostu zatrudnienia – wręcz przeciwnie.

Wg danych KNF, w porównaniu do stanu na 30 września 2019 r., liczba banków komercyjnych w Polsce zmniejszyła się o jeden: z 31 do 30, a o dwa – banków spółdzielczych: z 541 do 539. Bez zmian pozostał wskaźnik liczby oddziałów instytucji kredytowych – 33. Z pozostałych 30 banków komercyjnych, 8 jest kontrolowanych przez Skarb Państwa, w 5 przewagę ma kapitał prywatny. Pozostałe 17, to liczba banków komercyjnych z przewagą kapitału zagranicznego.

W porównaniu z 30 września 2019 r., aż o 447 wzrosła w okresie jednego miesiąca liczba oddziałów banków w kraju. Nie spowodowało to jednak wprost proporcjonalnego wzrostu zatrudnienia. Na koniec października 2019 r. KNF odnotowała 158 083 osoby zatrudnione w sektorze bankowym w Polsce. To o 278 zatrudnionych mniej w zestawieniu z liczbą zatrudnienia na koniec września 2019 r. i aż o 882 zatrudnionych mniej w stosunku do sierpnia 2019 r. Jeszcze większe różnice wskazuje porównanie danych rok do roku. 31 października 2018 r. zatrudnione w sektorze bankowym w Polsce były 163 374 osoby, a więc aż o 5291 więcej niż 31 października 2019 r.

Prawdopodobnie za redukcją zatrudnienia stoi redukcja filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta. Od 30 września 2019 r. w kraju zamknięto ich aż 241, a na przestrzeni roku – 328. Redukcja objęła także przedstawicielstwa, których zamknięto w Polsce odpowiednio: 17 w porównaniu do 30 września 2019 r. i 179 w porównaniu do 31 października 2018 r.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: